fbpx test
sobota, 22 czerwca, 2024
spot_img
Strona głównaSamorządW Myszkowie nie będzie Malucha +

W Myszkowie nie będzie Malucha +

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło już nabór wniosków do kolejnej ( na 2021 rok ) edycji programu Maluch+ . W aktualnej puli do rozdania jest 450 milionów złotych ! Dziś wiemy już, że władze Myszkowa nie zamierzają brać udziału w kolejnej edycji tego programu.

Jakie rzeczy trzeba wiedzieć rządowym programie Maluch + ? Otóż :

Jego pełna nazwa to : Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwany inaczej „Programem” – konkursem „MALUCH+” 2021.

Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

 O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

  • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

 Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Dlaczego o tym piszemy ? Bo temat ten jest dla naszego miasta nienowy i dosyć drażliwy. Mimo niewątpliwie atrakcyjnych w poprzednich edycjach projektu, ofert wsparcia finansowego dla gmin, i mimo oczywistości tego, że myszkowianie takiego wsparcia potrzebują – miasto nie wydawało się programem zainteresowane. Budziło to tak duże zdziwienie społeczne ( a i nie ukrywajmy – rozgoryczenie ), że w sprawie tej interweniował myszkowski radny – Pan Tomasz Załęcki. 9 marca 2020 roku złożył on interpelację, w której pytał o to dlaczego Myszków nie uczestniczy w tym programie. Z odpowiedzi wynikało, że co prawda miasto nie bierze udziału w tym programie, ale to z powodu tego, że istniejący już na terenie miasta żłobek ” Bawiland ” odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców. Miasto dofinansowuje też pobyt dzieci w tym żłobku .

Interpelacja Pana radnego Tomasza Załęckiego dostępna jest tutaj

Okazuje się , że siła sprawcza mediów jest duża i że są radni rzeczywiście zaangażowani w sprawy naszego miasta. Radny myszkowski Pan Tomasz Załęcki złożył 23 września 2020 roku kolejną interpelację w tej sprawie. Można ją zobaczyć pod tym linkiem lub po prostu poniżej :

Władze Myszkowa 28 września 2020 roku, udzieliły odpowiedzi na tą interpelację. Niestety jest ona negatywna. Gmina nie zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu Maluch +. Tłumaczenie jest prawie takie samo , jak zwykle : nie ma takiej potrzeby ( w co nie wierzę, znając opinie ludzi ,którzy ze mną jako radnym rozmawiają ) i nie ma działki pod ewentualną budowę np. żłobka .Poniżej przedstawiamy dzięki uprzejmości Pana Radnego odpowiedź na jego pismo

Wielce jest to zaskakujące, bo przecież stawiamy jako społeczeństwo na rodzinę, dbamy o to by nasze dzieci mały gdzie się bawić i uczyć. Chcemy by były zdrowe i szczęśliwe. A kiedy państwo chce nam pomóc realizacji tych celów – nie chcemy przyjąć tej pomocy.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments