fbpx
sobota, 24 lutego, 2024
spot_img
Strona głównaPolitykaŚWIADCZENIA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w pokoju nr 104 a. Informacje na temat świadczenia można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 32 49 41 243.

Każdej osobie, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane z tego tytułu świadczenie pieniężne nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Jaka jest wysokość świadczenia za dzień opieki nad obywatelem Ukrainy?

Wysokość świadczenia rząd ustalił w rozporządzeniu w kwocie 40 zł za osobę dziennie za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przykład:

Jan Kowalski udostępnił piętro swojego domu i pokrył koszt wyżywienia 5-osobowej rodziny z Ukrainy. Otrzyma 5×40 zł = 200 zł za każdy dzień udzielonej pomocy.

Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

  • Trzeba złożyć wniosek w gminie (Urząd Miejski w Zawierciu, pokój 104 a),
  • Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Kto może podwyższyć kwotę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Kwota 40 zł za dzień może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

  • zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy – weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022 r.
  • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Czy można uzyskać przedłużenie okresu 60 dni pobierania świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć:

  • indywidualnych spraw;
  • grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa – w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę.

Świadczenie 40 zł wyklucza wynagrodzenie za pomoc

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W załączniku znajduje się rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku oraz kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.

Rozporządzenie: https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Rozporzadzenie.pdf

Miasto Zawiercie

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments