fbpx
wtorek, 27 lutego, 2024
spot_img
Strona głównaSamorządXXI sesja Rady Miejskiej w Żarkach

XXI sesja Rady Miejskiej w Żarkach

W dniu 19  października  2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
6.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Żarki albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Żarki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Żarki na rok szkolny 2020-2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
10.Rozpatrzenie petycji właścicieli działek położonych przy ul. Czarka w sołectwie Wysoka Lelowska.
11.Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Żarki działalności w zakresie telekomunikacji.
13.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarki i o kształtowaniu się WPF na lata 2020-2028 za I półrocze br.
14.Informacja o realizacji przez Gminę Żarki zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.
15.Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
16.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
17.Sprawy różne, bieżące.
18.Zamknięcie obrad XXI sesji.

Źródło : Urząd Miasta i Gminy Żarki

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments